onisi

გარგრის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

1

გარგრის ჩირი 100გ

3.5

შავი ქლიავის ჩირი 100გ

ფავორიტი

1.5

1

შავი ქლიავის ჩირი 100გ

1.5

თეთრი ქიშმიში 100გ

ფავორიტი

1.25

1

თეთრი ქიშმიში 100გ

1.25

მუქი ქიშმიში 100გ

ფავორიტი

0.85

1

მუქი ქიშმიში 100გ

0.85

ცუკატი 100გ

ფავორიტი

1.85

1

ცუკატი 100გ

1.85

ფინიკი 100გ

ფავორიტი

0.8

1

ფინიკი 100გ

0.8

ვაშლის ჩირი 100გ

ფავორიტი

1.45

1

ვაშლის ჩირი 100გ

1.45

ატმის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

1

ატმის ჩირი 100გ

3.5

შავი ქლიავის ჩირი (ქართული) 100გ

ფავორიტი

2

1

შავი ქლიავის ჩირი (ქართული) 100გ

2

შტოშის ჩირი 100გ

ფავორიტი

5.8

1

შტოშის ჩირი 100გ

5.8

მარწყვის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

1

მარწყვის ჩირი 100გ

3.5

ალუბლის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

1

ალუბლის ჩირი 100გ

3.5

შავი ყურძნის ქიშმიში 100გ

ფავორიტი

2.7

1

შავი ყურძნის ქიშმიში 100გ

2.7

Sale

კივის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

2.9

1

კივის ჩირი 100გ

2.9 3.5

უნაბის ჩირი 0.5კგ

ფავორიტი

9

1

უნაბის ჩირი 0.5კგ

9

ფშატის ჩირი 0.5კგ

ფავორიტი

9

1

ფშატის ჩირი 0.5კგ

9

ლეღვის ჩირი (იმპორტული)100გ

ფავორიტი

3

1

ლეღვის ჩირი (იმპორტული)100გ

3

ნესვის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.4

1

ნესვის ჩირი 100გ

3.4

პაპაიას ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.4

1

პაპაიას ჩირი 100გ

3.4

მანგოს ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.4

1

მანგოს ჩირი 100გ

3.4

Sale

ანანასის ჩირი 100გ

ფავორიტი

5.7

5

1

ანანასის ჩირი 100გ

5 5.7

კუმკვატის ჩირი 100გ

ფავორიტი

2.6

1

კუმკვატის ჩირი 100გ

2.6

ყვითელი კუმკვატის ჩირი 100გ

ფავორიტი

2.6

1

ყვითელი კუმკვატის ჩირი 100გ

2.6

პომელოს ჩირი

ფავორიტი

4.4

1

პომელოს ჩირი

4.4

გარგრის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

1

გარგრის ჩირი 100გ

3.5

შავი ქლიავის ჩირი 100გ

ფავორიტი

1.5

1

შავი ქლიავის ჩირი 100გ

1.5

თეთრი ქიშმიში 100გ

ფავორიტი

1.25

1

თეთრი ქიშმიში 100გ

1.25

მუქი ქიშმიში 100გ

ფავორიტი

0.85

1

მუქი ქიშმიში 100გ

0.85

ცუკატი 100გ

ფავორიტი

1.85

1

ცუკატი 100გ

1.85

ფინიკი 100გ

ფავორიტი

0.8

1

ფინიკი 100გ

0.8

ვაშლის ჩირი 100გ

ფავორიტი

1.45

1

ვაშლის ჩირი 100გ

1.45

ატმის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

1

ატმის ჩირი 100გ

3.5

შავი ქლიავის ჩირი (ქართული) 100გ

ფავორიტი

2

1

შავი ქლიავის ჩირი (ქართული) 100გ

2

შტოშის ჩირი 100გ

ფავორიტი

5.8

1

შტოშის ჩირი 100გ

5.8

მარწყვის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

1

მარწყვის ჩირი 100გ

3.5

ალუბლის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

1

ალუბლის ჩირი 100გ

3.5

შავი ყურძნის ქიშმიში 100გ

ფავორიტი

2.7

1

შავი ყურძნის ქიშმიში 100გ

2.7

Sale

კივის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

2.9

1

კივის ჩირი 100გ

2.9 3.5

უნაბის ჩირი 0.5კგ

ფავორიტი

9

1

უნაბის ჩირი 0.5კგ

9

ფშატის ჩირი 0.5კგ

ფავორიტი

9

1

ფშატის ჩირი 0.5კგ

9

ლეღვის ჩირი (იმპორტული)100გ

ფავორიტი

3

1

ლეღვის ჩირი (იმპორტული)100გ

3

ნესვის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.4

1

ნესვის ჩირი 100გ

3.4

პაპაიას ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.4

1

პაპაიას ჩირი 100გ

3.4

მანგოს ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.4

1

მანგოს ჩირი 100გ

3.4

Sale

ანანასის ჩირი 100გ

ფავორიტი

5.7

5

1

ანანასის ჩირი 100გ

5 5.7

კუმკვატის ჩირი 100გ

ფავორიტი

2.6

1

კუმკვატის ჩირი 100გ

2.6

ყვითელი კუმკვატის ჩირი 100გ

ფავორიტი

2.6

1

ყვითელი კუმკვატის ჩირი 100გ

2.6

პომელოს ჩირი

ფავორიტი

4.4

1

პომელოს ჩირი

4.4